Share
Servicii

PROIECTARE DE ARHITECTURĂ

Proiectarea de arhitectură reprezintă elaborarea documentației de proiect a obiectivului solicitat. Elaborarea documentației de proiect se face în baza “Certificatului de Urbanism” și a schiței de proiect care se elaborează în primă fază. Un proiect constă din mai multe compartimente, funcție de destinația obiectivului proiectat. Documentația de proiect este extrem de importantă, intrucât ea nu este necesară doar pentru obținerea documentelor de autorizare, dar și pentru o executare calitativă a lucrărilor de construcție.

DESIGN DE INTERIOR

Nu este nimic altceva decât amenajarea interioară a spațiului. Abordare individuală a fiecărui client.

  • Design spații locative (apartamente, locuințe individuale, etc.)
  • Design spații comerciale (oficii, magazine, saloane de frumusețe, bar/cafenea, etc.)
  • Design spații social – culturale (sală de judecată, instituții sociale, etc.)

DESIGN DE EXTERIOR

Acest serviciu se referă la proiectarea parțială a obiectivelor existente, cu sau fără implicarea în structura de rezistență a acestuia, proiectarea fațadelor, soluționarea spațial – volumetrică, amenajarea teritoriului, proiectarea formelor arhitecturale mici. Se elaborează un proiect de lucru detailat, care va include toată informația necesară pentru executarea lucrărilor de construcție și reparație. Se oferă și supragehere de autor.

CONSTRUCȚIE ȘI REPARAȚIE LA CHEIE

Noi lucrăm la orice scară (obiecte mici și mari) și în orice segment (locativ, comercial, industrial etc.) Edificăm atît construcții din talpă cît și participăm la reconstrucții și reparații capitale.
Compania noastră garantează clienților săi o executare calitativă a lucrărilor în termenii prestabiliți și asigură managementul total pînă la darea în exploatare.